Ngày Quốc Khánh Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt như thế nào ?

Ngày Quốc Khánh Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt như thế nào ?

Vào khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra một nhà nước Việt Nam mới là Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Quốc Khánh Việt Nam được tất cả người dân Việt Nam tôn thờ và có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Ngày Quốc Khánh Việt Nam là gì?

Ngày Quốc Khánh Việt Nam là một ngày lễ chính thức của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 9 hàng năm để kỷ niệm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một trong những tiền thân của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày Quốc Khánh 2- 9 đầy tự hào của dân tộc Việt Nam

Ngày Quốc Khánh 2- 9 đầy tự hào của dân tộc Việt Nam

Bối cảnh lịch sử ra đời của ngày Quốc Khánh Việt Nam 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử đồng chí Lê Đức Thọ đón chủ tịch Hồ Chí Minh từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội và nghỉ tại quận Tây Hồ sau khi cách mạng tháng Tám thành công. Bác đã về số nhà 48, Hàng Ngang và hàng ngày làm việc tại Chính phủ lâm thời. Trong khoảng thời gian ngày 28 và 29 tháng 8, vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc đã dành phần lớn thời gian để viết ra bản Tuyên ngôn độc lập.

Hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình đọc bản Tuyên ngôn Độc lập

Hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình đọc bản Tuyên ngôn Độc lập

Ngày Quốc Khánh Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt như thế nào?

Đối với mỗi con người Việt Nam, ngày Quốc Khánh Việt Nam có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và mang giá trị to lớn đối với toàn dân tộc. Vào những giờ phút thiêng liêng ấy, chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở sang một trang mới cho toàn thể đồng bào Việt Nam. Ngày mùng 2/9 hàng năm được xem là một trong những ngày lễ trọng đại vừa mang ý nghĩa lịch sử vừa mang ý nghĩa hào hùng của dân tộc chúng ta.

Ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc Khánh Việt Nam là gì?

Ngày mùng 2/9/1945 là một ngày mang ý nghĩa không thể nào quên đối với tất cả con người Việt Nam. Đây là ngày dân tộc chấm dứt chế độ thực dân phong kiến mở ra một kỷ nguyên mới. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đứng trước hơn năm mươi vạn dân, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với toàn thể nhân dân và cả thể giới: Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Với khoảnh khắc lịch sử trọng đại này, ngày mùng 2/9 được lấy làm ngày Quốc Khánh Việt Nam.

Khoảnh khắc lịch sử tại Quảng trường Ba Đình ngày mùng 2/9/1945

Khoảnh khắc lịch sử tại Quảng trường Ba Đình ngày mùng 2/9/1945

Ngày Quốc khánh 2/9 được xem như một mốc son lịch sử chói lọi, một “ chứng nhân lịch sử” khẳng định rằng dù thời gian có trôi qua, bản Tuyên ngôn bất hủ do vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc vẫn không thể quên. Với những lời thề thiêng liêng trong bản tuyên ngôn độc lập, những tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân chiến đấu, vượt qua những khó khăn, thử thách. Bản tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2/9/1945 đã tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn cho cả một dân tộc, giúp Việt Nam ngày càng đi lên và lớn mạnh hơn nữa.

Ý nghĩa của ngày Quốc Khánh đối với toàn thể nhân dân Việt Nam?

Đối với những công dân Việt Nam, vào ngày mùng 2/9 hàng năm họ vẫn luôn bồi hồi nhớ về công ơn to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh và thời khắc mang ý nghĩa lịch sử của dân tộc. Nhờ có thời khắc ấy mà đất nước Việt Nam được bước sang một trang sử mới, không ngừng nỗ lực vươn lên mạnh mẽ. Dù ở bất cứ nơi đâu vào ngày Quốc Khánh tất cả mọi người đều cảm thấy bồi hồi, xúc động, biết ơn vô cùng. Tất cả mọi người từ đồng bào cả nước đến bào kiều đều cảm hướng về Tổ Quốc một cách tôn nghiêm nhất.

Ngày Quốc Khánh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người dân Việt Nam

Ngày Quốc Khánh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người dân Việt Nam

Nhân dân Việt Nam luôn luôn cảm thấy biết ơn và tưởng nhớ về những người anh hùng đã khuất và cùng tưởng nhớ về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Đây cũng chính là dịp để toàn thể các thế hệ con cháu của dân tộc Việt Nam nhìn lại chặng đường gian khổ của dân tộc và trau dồi lòng yêu nước sâu sắc. Ngày Quốc Khánh Việt Nam mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, thiêng liêng đối với tất cả người con của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Hàng năm vào ngày Quốc Khánh Việt Nam ( 2/9) đã trở thành một ngày lễ vô cùng trọng đại của dân tộc. Với những ý nghĩa lịch sử to lớn giúp dân tộc Việt Nam bước sang một trang mới, người dân luôn cảm thấy tự hào và biết ơn sâu sắc đối với các vị anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc. Đồng thời, thông qua những lời hứa tại Quảng trường Ba Đình năm 1945, những người dân đã được tiếp thêm sức mạnh chiến đấu mỗi khi đất nước gặp khó khăn, thử thách.