Quầy Handmade – Ngày Hội Chung Tay Góp Sách

Quầy Handmade – Ngày Hội Chung Tay Góp Sách

Đến với ngày hội, bạn sẽ được thưởng thức chương trình sân khấu sinh động và mua sắm tại 06 gian hàng của các nhóm cộng đồng tình nguyện với các sản phẩm làm bằng tay độc đáo chỉ từ 5.000 đồng như hoa làm bằng nút, vẽ trên ly sứ, tranh giấy và thiệp, các sản phẩm làm bằng rơm, bong bóng nghệ thuật… Bên cạnh đó còn có gian hàng đóng góp trực tuyến bằng Zing xu thông qua website www.vitruongsa.org. Tất cả số tiền bán được từ các gian hàng sẽ tiếp tục được quyên góp toàn bộ cho chương trình “Vì Học Sinh Trường Sa Thân Yêu”

 

Ly sứ nghệ thuật

Các sản phẩm bằng rơm

Tranh giấy nghệ thuật

Thiệp giấy handmade

Nguồn: http://web.archive.org/web/20121114012842/https://vitruongsa.org:80/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.quay-handmade-ngay-hoi-chung-tay-gop-sach.2453.html