Trường Sa thuộc tỉnh nào của Việt Nam

Trường Sa thuộc tỉnh nào của Việt Nam

Chính xác, quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa Quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa nằm trong vùng biển rộng khoảng 160.000-180.000 km2. Theo tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đây là quần đảo xa bờ nhất cả nước. Trường Sa nằm giữa biển Đông, về phía đông nam Việt Nam, phía bắc… Continue Reading Trường Sa thuộc tỉnh nào của Việt Nam