Bạn đã biết cách sử dụng hộp nhựa, khay nhựa an toàn và đúng cách?

Bạn đã biết cách sử dụng hộp nhựa, khay nhựa an toàn và đúng cách?

Hộp nhựa, khay nhựa thực phẩm hay sản phẩm từ nhựa luôn là những vật dụng quen thuộc trong gia đình và chúng hiện diện khắp nơi từ căn nhà, góc bếp hay những tủ lạnh hoặc bạn cũng luôn mang theo người. Hộp nhựa khay nhựa rất tiện dụng, dễ sử dụng và mức… Continue Reading Bạn đã biết cách sử dụng hộp nhựa, khay nhựa an toàn và đúng cách?