Giấy phép quảng cáo sản phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng

Giấy phép quảng cáo sản phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng

Theo quy định tại điều 43 Luật vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010 quy định: “Việc quảng cáo thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Trước khi đăng… Continue Reading Giấy phép quảng cáo sản phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng