Giấy phép quảng cáo sản phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng

Giấy phép quảng cáo sản phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng

Theo quy định tại điều 43 Luật vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010 quy định:

“Việc quảng cáo thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Trước khi đăng ký quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm cần quảng cáo phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác nhận nội dung quảng cáo. Người phát hành quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm quảng cáo chỉ được tiến hành quảng cáo khi đã được thẩm định nội dung và chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.”

Như vậy để tiến hành quảng cáo về sản phẩm thực phẩm nói chung các sản phẩm thực phẩm chức năng nói riêng các cá nhân, cơ quan tổ chứ sản xuất kinh doanh cần phải gửi nội dung quảng cáo tới cơ quan có thẩm quyền nhằm tiến hành thẩm định nội dung. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về nội dung quảng cáo mới được phép quảng cảo.

Theo quy định tại thông tư liên tịch số 01/2004 giữa Bộ y tế và Bộ văn hóa thông tin quy định:

Hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm – Thực phẩm chức năng bao gồm:

 

  1. Giấy đăng ký quảng cáo.
  2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin quảng cáo.
  3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá: – Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn thì phải có bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền; – Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thì phải có bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn.
  4. Giấy uỷ quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được uỷ quyền thực hiện quảng cáo).
  5. Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo.
  6. Trường hợp quảng cáo khuyến mại phải xuất trình văn bản xác nhận nội dung chương trình khuyến mại có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.
Facebook Comments
5 (100%) 1 vote